پارچه مشکی

مشکی پارچه چادر

چادر مشکی مهاراجه خارجی

عرض 110 طاقه 25 یاردی، چادر قجری ۹۰۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

استرج مشکی مرویجت مانتویی

مرویجت استرج اندونزی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۸۸۰,۰۰۰ ریال

تیار کجراه کجراه مشکی

تیار کجراه مشکی

عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال

ایرانی مشکی پارچه چادر

چادر مهاراجه ایرانی

عرض 110 طاقه 23 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه فلازد ایرانی مشکی

فلازد ایرانی

عرض 150 و عرض 120 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 2.20

قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه مخمل کبریتی خارجی مشکی

مخمل کبریتی درشت تک رنگ مشکی خارجی

مخمل کبریتی درشت تک رنگ مشکی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی مانتویی و شلواری, مناسب تولید پاییزی و تولید لباس بچه گانه

قیمت عمده فروشی رنگ مشکی یاردی ۹۵۰,۰۰۰ ریال

خارجی باربی مشکی اندونزی مانتویی

باربی اندونزی مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی مانتویی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۷۵۰,۰۰۰ ریال

استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی

مرویجت استرج ویتنام

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال

ریون مشکی پارچه جودون مانتویی

ریون جودن

عرض 150 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 3 الی 3.5 متر

قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

مشکی پاناما پارچه تیار مانتویی

تیار پاناما مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

تیار پاناما تیار پاناما مشکی

تیار پاناما مشکی

عرض ۱۵۰ طاقه ۲۵ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

پارچه ریون مشکی مانتویی دامنی

ریون

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 3.5 متر الی 4 متر

قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال

مشکی پارچه تیار مانتویی کجراه

تیار کجراه مشکی

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۳۵۰,۰۰۰ ریال