استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی
استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی
استرج مشکی مرویجت پارچه مانتویی

مرویجت استرج ویتنام

عرض 150 طاقه 25 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۲,۰۵۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1120

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید