پارچه چادر مشکی مهاراجه خارجی

عرض 110 طاقه 25 یاردی، چادر قجری ۹۰۰۰۰ تومن
کد: 1132
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
مشکیپارچهچادر