پارچه پرده ای

پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک

پرده ای ترگالت چروک

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۸۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه مخمل پرده ای شانل پرده

پرده ای مخمل شانل

عرض 3 متر طاقه 25 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه گونی بافت پرده ای پرده

پرده ای گونی بافت

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه پرده ای حریر نازلی

پرده ای حریر نازلی

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۷۰۰,۰۰۰ ریال

حریر میله ای میله ای

حریر میله ای رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مانتویی فروش بصورت سری رنگبندی

قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

میکرو میله ای میکرو میله ای مانتویی

میکرو میله ای

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، مانتویی و شلواری فروش بصورت رنگبندی

قیمت عمده فروشی یاردی ۶۵۰,۰۰۰ ریال

مخمل آینه ای

مخمل

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۵ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۹۵۰,۰۰۰ ریال

کرپ حریر میله ای

کرپ حریر میله ای

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۴۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه زنبوری آشپزخانه ای طرحدار

زنبوری

عرض 140 طاقه 30 متری

قیمت عمده فروشی متری ۸۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه آشپزخانه ای دمکنی سرویس آشپزخانه

آشپزخانه ای

عرض 2 متر طاقه 35 متری - دمکنی - سرویس آشپزخانه

قیمت عمده فروشی متری ۴۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه شمعی پشت نقره ای ضد آب

شمعی پشت نقره ای

عرض 150 و ۱۸۰ طاقه 100 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۳۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه کتان طرحدار بروجرد آشپزخانه ای دمکنی خرجکار

کتان طرحدار

عرض 150 طاقه 30 متری خرجکار آشپزخانه ای دمکنی ، جامدادی ، کوله پشتی

قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۵۰,۰۰۰ ریال