پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک
پارچه پرده ای پرده ترگالت چروک

پرده ای ترگالت چروک

عرض 3 متر طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۸۰۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1126

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید