پارچه ساتن

پارچه ساتن ساتن کش

ساتن کش

عرض 150 طاقه 30 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۷۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه ساتن ساتن آمریکایی

ساتن آمریکایی تایوانی

عرض 150 طاقه 25 یاردی ، ساتن آمریکایی چینی60000 تومن تایوان 87000تومن

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه ساتن

ساتن ساده

عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۲۷۰,۰۰۰ ریال

ساتن LX مجلسی

ساتن LX

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی فروش بصورت سری رنگبندی و انتخابی

قیمت عمده فروشی یاردی ۹۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه ساتن آمریکایی مجلسی مانتویی لباس خواب لباس عروس

ساتن آمریکایی تایوان

ساتن آمریکایی تایوان ۱۰ رنگی عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی مانتویی ، مجلسی ، لباس خواب ، لباس عروس

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۱,۲۸۰,۰۰۰ ریال