پارچه ساتن
پارچه ساتن
پارچه ساتن
پارچه ساتن
پارچه ساتن

ساتن ساده

عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۲۷۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1142

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید