پارچه باند ترک

پارچه ملافه باند ترک

ملافه باند ترک

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه گاواردین ترک

گاواردین ترک

عرض 150 طاقه 80 متری

قیمت عمده فروشی متری ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

لگ دورس ترک

لگ ترک دورس خارجی

عرض۱۵۰ طاقه ۳۰ کیلو هر کیلو ۱۶۰ سانت دوطرف کش

قیمت عمده فروشی کیلویی ۳,۰۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه بیمارستانی اسپان باند یکبار مصرف گان

اسپان باند یکبار مصرف

عرض 160 در گرماژ 20 الی 90 طاقه 150 الی 2000 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید