پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک
پارچه ملافه باند ترک

ملافه باند ترک

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1153

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید