پارچه پاییزی

آنگورا پاییزی زمستانی

آنگورا خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۸۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

آنگورا آنغوره پاییزی پالتویی

آنگورا ساده

عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

آنگورا پاییزی زمستانی مانتویی

آنگورا

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

میکرو کجراه پارچه زمستانی پاییزی

میکرو کجراه

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۴۸۰,۰۰۰ ریال

آنگورا آنغوره مانتویی پاییزی زمستانی

آنگورا یا آنغوره رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۵ الی ۷۵ یاردی ، ۹ رنگ ، جنس بسیار عالی فروش بصورت سری رنگبندی.

قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه فوتر خارجی پالتویی پاییزی زمستانی

فوتر مشکی خارجی

پارچه فوتر مشکی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی ، مخصوص تولید پالتویی ، پاییزی ، زمستانی

قیمت عمده فروشی رنگ مشکی یاردی ۱,۶۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه پاییزی بچه گانه مانتویی شلواری

مخمل کبریتی ریز ۹ رنگی خارجی

مخمل کبریتی ریز ۹ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی مانتویی و شلواری مناسب تولید پاییزی و تولید لباس بچه گانه

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۹۸۰,۰۰۰ ریال

مخمل کبریتی درشت پاییزی زمستانی پالتویی

مخمل کبریتی درشت

خارجی عرض۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۸۵۰,۰۰۰ ریال

آنگورا طرحدار پاییزی زمستانی مانتویی پالتویی

آنگورا طرحدار

عرض ۱۵۰ طاقه ۷۰ یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال

سوئیت خارجی پالتویی زمستانی پاییزی مخمل سوئیت

سوئیت رنگی خارجی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی، چهار رنگ، فروش بصورت سری رنگبندی ، مشکی سوبل

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه پاییزی بچه گانه مانتویی شلواری مخمل ابروبادی

مخمل ابروبادی ۶ رنگی خارجی

پارچه مخمل ابروبادی ۶ رنگی خارجی عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ الی ۷۰ یاردی مانتویی و شلواری مناسب تولید پاییزی و تولید لباس بچه گانه

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۹۰۰,۰۰۰ ریال