پارچه

پارچه سفیر

سفیر

عرض 150 طاقه 50 یارد

قیمت عمده فروشی یاردی ۲,۵۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه ساتن

ساتن ساده

عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۲۷۰,۰۰۰ ریال

پارچه زتبوری

زنبوری

عرض 140 طاقه 30 متری مخصوص آشپزخانه ای

قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه پلاسما خارجی

پلاسما

عرض 150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه شیمر خارجی

شیمر

عرض 150 طاقه 50 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه حوله حمام

حوله حمام

عرض 150 طاقه 10 الی 20 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ملافه خارجی

ملافه ای خارجی

عرض 240 طاقه 60 متری

قیمت عمده فروشی متری ۴۳۰,۰۰۰ ریال

پارچه بنگال شلواری

بنگال

عرض 120 شلواری طاقه 18 کیلویی هر کیلو 4 متر

قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۳۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه تترون پیراهنی

تترون ایرانی

عرض 3 متر طاقه 40 متری تترون روشن ۱۰۰۰۰۰ تومن رنگ تیره تومن۱۱۵۰۰۰

قیمت عمده فروشی متری ۱,۱۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه کوپرا خارجی

کوپرا

عرض 150 طاقه 60 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۷۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه نخی ایرانی

نخی ایرانی کودری

عرض 90 و 130 و 150 طاقه 40 متری ساده 34000 تومن وطرحدار 35000 تومن

قیمت عمده فروشی متری ۳۶۰,۰۰۰ ریال

پارچه گاواردین ترک

گاواردین ترک

عرض 150 طاقه 80 متری

قیمت عمده فروشی متری ۳,۲۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه فلازد رنگی

فلازد رنگی ایرانی

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 2.20 کت و شلواری دوطرف کش

قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۷۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه تور مژگان

تور مژگان اندونزی

عرض 150 طاقه 50 یاردی

قیمت عمده فروشی یاردی ۳۰۰,۰۰۰ ریال

پارچه پاناما آستری

پاناما آستری

عرض 150 طاقه 30متری

قیمت عمده فروشی متری ۳۲۰,۰۰۰ ریال

پارچه ژرسه آستری

ژرسه آستری

عرض 150 طاقه 30 متری

قیمت عمده فروشی متری ۲۸۰,۰۰۰ ریال

مشکی پارچه چادر

چادر مشکی مهاراجه خارجی

عرض 110 طاقه 25 یاردی، چادر قجری ۹۰۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۴۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه نخی ایرانی

نخی عرض 90

نخی ایرانی عرض 90 طاقه 40 متری ساده بدون طرح ۲۴۰۰۰ تومن طرحدار۲۵۰۰۰

قیمت عمده فروشی متری ۳۶۰,۰۰۰ ریال

پارچه تور ایرانی

تور ایرانی

عرض 150 طاقه 50 متری

قیمت عمده فروشی متری ۲۸۰,۰۰۰ ریال

مازراتی پارچه مانتویی

مازراتی رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۶۰ یاردی ، ۱۰ رنگ ، مانتویی و شلواری ، مشکی دوبل ، فروش بصورت سری رنگبندی قیمت استثنایی بصورت محدود

قیمت عمده فروشی یاردی ۷۸۰,۰۰۰ ریال

خارجی پارچه اسکاچی مانتویی

اسکاچی

عرض 150 طاقه 60 یاردی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

فلور مانتویی رنگی پارچه

فلور رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی ، مانتویی ، ۱۰ رنگ ، فروش بصورت سری رنگبندی

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه ترگال مدارسی روپوش

ترگال ایرانی

عرض 150 طاقه 40 متری روپوش مدارسی رنگ روشن ۷۵۰۰۰تومن رنگ تیره ۸۳۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

پارچه ملافه باند ترک

ملافه باند ترک

ملافه ایرانی جنس و رنگ عالی عرض 250 طاقه 40 متری

قیمت عمده فروشی متری ۱,۲۰۰,۰۰۰ ریال