پارچه ایرانی

پارچه نخی ایرانی

نخی ایرانی کودری

عرض 90 و 130 و 150 طاقه 40 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه نخی ایرانی

نخی عرض 90

نخی ایرانی عرض 90 طاقه 40 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه تور ایرانی

تور ایرانی

عرض 150 طاقه 50 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

ایرانی مشکی پارچه چادر

چادر مهاراجه ایرانی

عرض 110 طاقه 23 متری

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه فلازد ایرانی مشکی

فلازد ایرانی

عرض 150 و عرض 120 طاقه 16 الی 18 کیلویی هر کیلو 2.20

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه بوگاتی گلدار طرحدار ایرانی

بوگاتی گلدار و طرحدار ایرانی

پارچه بوگاتی گلدار و طرحدار ایرانی عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ متری ، مانتویی ، شومیزی و شلواری. امکان انتخاب طرح

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید

پارچه لی لی ضخیم ایرانی

لی ضخیم شلواری

لی شلواری ایرانی عرض 150 طاقه 25 و 50 متری لی نازک مانتویی متری 100000 ریال

برای اطلاع از قیمت تماس بگیرید