پارچه ساندویچی
پارچه ساندویچی
پارچه ساندویچی

ساندویچی ۷ رنگی

پارچه ساندویچی ۷ رنگی عرض ۱۵۰ طاقه ۵۰ یاردی

قیمت عمده فروشی به صورت سری رنگ بندی یاردی ۱,۵۸۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1260

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید