پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه
پارچه ملافه‌ای ملحفه‌ای ملحفه ملافه

ملافه ای چینی عرض ۲۴۰

پارچه ملافه‌ای چینی عرض ۲۴۰  طاقه ۶۰ متری ، مخصوص ملافه و تولید کالای خواب

قیمت عمده فروشی به صورت انتخاب چند رنگ متری ۴۶۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1250

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید