پارچه کریشه رنگی

عرض ۱۵۰ طاقه ۳۰ یاردی هر کارتن شامل ۱۲ طاقه (۱۲ رنگ )
کد: 1203
قیمت عمده فروشی یاردی ۱,۱۵۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
کریشهرنگیمانتویی