پارچه گاواردین ترک

عرض 150 طاقه 80 متری
کد: 1164
قیمت عمده فروشی متری ۳,۵۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهگاواردینترک