پارچه فلازد رنگی ایرانی

عرض 150 طاقه 17 کیلویی هر کیلو 2.20 کت و شلواری دوطرف کش
کد: 1162
قیمت عمده فروشی کیلویی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ریال
برای سفارش با شماره 02155606007 تماس بگیرید
پارچهفلازدرنگی