پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی
پارچه ملافه خارجی

ملافه ای خارجی

عرض 240 طاقه 60 متری

قیمت عمده فروشی متری ۴۳۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1152

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید