پارچه ترگال مدارسی روپوش
پارچه ترگال مدارسی روپوش
پارچه ترگال مدارسی روپوش
پارچه ترگال مدارسی روپوش
پارچه ترگال مدارسی روپوش

ترگال ایرانی

عرض 150 طاقه 40 متری روپوش مدارسی رنگ روشن ۷۵۰۰۰تومن رنگ تیره ۸۳۰۰۰ تومن

قیمت عمده فروشی متری ۷۵۰,۰۰۰ ریال

کد محصول: 1145

برای سفارش با شماره ۵۵۶۰۶۰۰۷-۰۲۱ تماس بگیرید